WOR wettekst

Hier kunt u de Wet op de ondernemingsraden (WOR) inkijken. Met vragen kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.

Inhoudsopgave

Algemene bepalingen

Artikel 1 definities

De instelling van ondernemingsraden

Artikel 2 Instellen OR

artikel 3 Gemeenschappelijke OR

Artikel 4 Bedrijfsonderdeel

artikel 5 Ontheffing

artikel 5a CAO en vrijwillige OR

Samenstelling en werkwijze van de ondernemingsraden

Artikel 6 Samenstelling ondernemingsraad

Artikel 7 Kiezen voorzitter

Artikel 8 Reglement

Artikel 9 Verkiezingen

Artikel 10 Inrichting verkiezing

Artikel 11 Verkiezingsuitslag

Artikel 12 Zittingsduur OR leden

Artikel 13 Uitsluiting OR lid

Artikel 14 Werkwijze OR

Artikel 15 Commissies

Artikel 16 Deskundigen

Artikel 17 Faciliteiten OR

Artikel 18 Scholing en uren OR werk

Artikel 19 Vervallen

Artikel 20 Geheimhouding

Artikel 21 Bescherming benadeling

Artikel 22 en 22a kosten OR

Het overleg met de ondernemingsraad

Artikel 23 overleg

Artikel 24 Algemene Gang van Zaken

Bijzondere bevoegdheden van de ondernemingsraad

Artikel 25 Adviesrecht

Artikel 26 Beroep adviesrecht

Artikel 27 Instemmingsrecht

Artikel 28 Taken OR

Artikel 29 Bestuursleden

Artikel 30 Benoeming bestuurder

Het verstrekken van gegevens aan de ondernemingsraad

Artikel 31 Informatierecht

Verdere bevoegdheden van de ondernemingsraad

Artikel 32 Uitbreiding bevoegdheden

De centrale ondernemingsraad en de groepsondernemingsraden

Artikel 33 Centrale ondernemingsraad

Artikel 34 Samenstelling van de COR

Artikel 35 Taken en bevoegdheden

De medezeggenschap in kleine ondernemingen

Artikel 35b Personeelsvergadering

Artikel 35c PVT

De algemene geschillenregeling

Artikel 36 Algemeen beroepsrecht

De bedrijfscommissies

Artikel 37 – 46 Bedrijfscommissies

Bijzondere taak Sociaal-Economische Raad

Artikel 46a SER

Bijzondere bepalingen voor ondernemingsraden bij de overheid

Artikel 46d Overheid

Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 47-54 Overgangs- en slotbepalingen

Meer weten?

Vragen over de Wet op de ondernemingsraden? Neem dan gerust contact (zie kolom rechts) met ons op. Wij zijn u graag van dienst!