cursus en advies voor de ondernemingsraad

Tevreden klanten

Arkin , Euler Hermes , 9292 Reisinformatie , Kuiper Bouw en Ontwikkeling , BAM , Yamaha , SVHW , ING , Intralox , Kennedy van der Laan , Geldservice Nederland , Euro Caps , Aldi , Roessingh , CSU , de Enk Groen & Golf , Congregatie Alles voor allen , Groningen Seaports , Gemeente Strijen , Maartenskliniek , SKSG , ISS , MEE , Unilever , Slachtofferhulp Nederland , Franke Holding BV , Ambucare , Livio , Scheidt - Bachmann , HGK , Nedcar , Tobe , Vomar , 's Heeren Loo , Clingendael , Merial , Stadstoezicht Amsterdam , Gemeente Purmerend , Sony , Yusen , Marks & Spencer , Gemeente Amsterdam , Microbais

Artikel 32 Uitbreiding bevoegdheden.

1.Bij collectieve arbeidsovereenkomst of een regeling van arbeidsvoorwaarden vastgesteld door een publiekrechtelijk orgaan kunnen aan de ondernemingsraad of aan de ondernemingsraden van de bij die overeenkomst of die regeling betrokken onderneming of ondernemingen verdere bevoegdheden dan in deze wet genoemd worden toegekend.

 

2.Bij schriftelijke overeenkomst tussen de ondernemer en de ondernemingsraad kunnen aan de ondernemingsraad meer bevoegdheden dan de in deze wet genoemde worden toegekend en kunnen aanvullende voorschriften over de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde worden gegeven. De ondernemer zendt een afschrift van de overeenkomst aan de bedrijfscommissie.

 

3.Indien aan de ondernemingsraad op grond van dit artikel een adviesrecht of instemmingsrecht is toegekend, is het advies of de instemming van de ondernemingsraad niet vereist, voor zover de aangelegenheid voor de onderneming reeds inhoudelijk is geregeld in een collectieve arbeidsovereenkomst of in een regeling, vastgesteld door een publiekrechtelijk orgaan.

 

4.Indien in de overeenkomst aan de ondernemingsraad een recht op advies of instemming wordt gegeven over andere voorgenomen besluiten dan genoemd in de artikelen 25 onderscheidenlijk 27, zijn de artikelen 26 onderscheidenlijk 27, vierde tot en met zesde lid, van overeenkomstige toepassing.

Cursusdata

  • Wanneer wordt er een cursus gegeven?

    Wij verzorgen iedere 2e en 4e dinsdag van de maand centraal in het land onze open inschrijvingscursussen. Wilt u op een afwijkende datum een open inschrijvingscursus volgen of met meerdere leden van uw OR? Of wilt u de cursus op uw eigen (werk)locatie? Dat kunnen wij uiteraard ook voor u verzorgen. Neem dan contact met ons op.