cursus en advies voor de ondernemingsraad

Tevreden klanten

Gemeente Strijen , Congregatie Alles voor allen , Arkin , Maartenskliniek , Unilever , Livio , Merial , SKSG , Franke Holding BV , Groningen Seaports , HGK , Sony , Kuiper Bouw en Ontwikkeling , Stadstoezicht Amsterdam , Euro Caps , Intralox , Kennedy van der Laan , CSU , Yusen , ING , 9292 Reisinformatie , Vomar , Gemeente Purmerend , Aldi , Slachtofferhulp Nederland , Geldservice Nederland , Ambucare , Euler Hermes , MEE , Marks & Spencer , ISS , Gemeente Amsterdam , Nedcar , BAM , Tobe , de Enk Groen & Golf , Clingendael , 's Heeren Loo , Microbais , Scheidt - Bachmann , Roessingh , Yamaha , SVHW

Artikel 30 Benoeming bestuurder.

1.De ondernemingsraad wordt door de ondernemer in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over elk door hem voorgenomen besluit tot benoeming of ontslag van een bestuurder van de onderneming.

 

2.Het advies moet op een zodanig tijdstip worden gevraagd, dat het van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit.

 

3.De ondernemer stelt de ondernemingsraad in kennis van de beweegredenen voor het besluit en verstrekt voorts in het geval van een benoeming gegevens waaruit de ondernemingsraad zich een oordeel kan vormen over de betrokkene, in verband met diens toekomstige functie in de onderneming. Artikel 25, vierde lid en vijfde lid, eerste en tweede volzin, is van overeenkomstige toepassing.

Cursusdata

  • Wanneer wordt er een cursus gegeven?

    Wij verzorgen iedere 2e en 4e dinsdag van de maand centraal in het land onze open inschrijvingscursussen. Wilt u op een afwijkende datum een open inschrijvingscursus volgen of met meerdere leden van uw OR? Of wilt u de cursus op uw eigen (werk)locatie? Dat kunnen wij uiteraard ook voor u verzorgen. Neem dan contact met ons op.