cursus en advies voor de ondernemingsraad

Tevreden klanten

Arkin , Euler Hermes , Euro Caps , Scheidt - Bachmann , Unilever , 's Heeren Loo , Livio , ING , Yusen , CSU , Tobe , Roessingh , Aldi , Ambucare , Gemeente Amsterdam , Microbais , Congregatie Alles voor allen , ISS , MEE , Intralox , Kuiper Bouw en Ontwikkeling , Vomar , Sony , SVHW , Nedcar , Groningen Seaports , Slachtofferhulp Nederland , Merial , Gemeente Purmerend , de Enk Groen & Golf , Franke Holding BV , Gemeente Strijen , SKSG , Maartenskliniek , Clingendael , Stadstoezicht Amsterdam , HGK , 9292 Reisinformatie , Kennedy van der Laan , Geldservice Nederland , BAM , Yamaha , Marks & Spencer

Artikel 22Kosten OR

1. De kosten die redelijkerwijze noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taak van de ondernemingsraad en de commissies van die raad komen ten laste van de ondernemer.

 

2. Met inachtneming van het bepaalde in het eerste lid komen de kosten van het overeenkomstig artikel 16 en artikel 23a, zesde lid, raadplegen van een deskundige door de ondernemingsraad of een commissie van die raad, alsmede de kosten van het voeren van rechtsgedingen door de ondernemingsraad slechts ten laste van de ondernemer, indien hij van de te maken kosten vooraf in kennis is gesteld. De eerste volzin is niet van toepassing wanneer uitvoering is gegeven aan het vierde lid.

 

3. Met inachtneming van het eerste lid komen de kosten van scholing en vorming, bedoeld in artikel 18, tweede lid, ten laste van de ondernemer. De Raad kan voor verschillende kosten verbonden aan scholing en vorming richtbedragen vaststellen.

 

4. De ondernemer kan in overeenstemming met de ondernemingsraad de kosten die de ondernemingsraad en de commissies van die raad in enig jaar zullen maken, voor zover deze geen verband houden met artikel 17 en artikel 18, eerste lid, vaststellen op een bepaald bedrag, dat de ondernemingsraad naar eigen inzicht kan besteden. Kosten waardoor het hier bedoelde bedrag zou worden overschreden, komen slechts ten laste van de ondernemer voor zover hij in het dragen daarvan toestemt.

 

Artikel 22a

In rechtsgedingen tussen de ondernemer en de ondernemingsraad kan de ondernemingsraad niet in de proceskosten worden veroordeeld.

Cursusdata

  • Wanneer wordt er een cursus gegeven?

    Wij verzorgen iedere 2e en 4e dinsdag van de maand centraal in het land onze open inschrijvingscursussen. Wilt u op een afwijkende datum een open inschrijvingscursus volgen of met meerdere leden van uw OR? Of wilt u de cursus op uw eigen (werk)locatie? Dat kunnen wij uiteraard ook voor u verzorgen. Neem dan contact met ons op.