cursus en advies voor de ondernemingsraad

Tevreden klanten

SKSG , 's Heeren Loo , Microbais , Ambucare , Unilever , SVHW , BAM , Scheidt - Bachmann , Aldi , Congregatie Alles voor allen , HGK , Gemeente Amsterdam , Euler Hermes , MEE , de Enk Groen & Golf , Sony , Tobe , Kuiper Bouw en Ontwikkeling , Maartenskliniek , Slachtofferhulp Nederland , Geldservice Nederland , ISS , Marks & Spencer , Vomar , CSU , Intralox , 9292 Reisinformatie , ING , Gemeente Purmerend , Yamaha , Groningen Seaports , Franke Holding BV , Arkin , Euro Caps , Nedcar , Kennedy van der Laan , Yusen , Roessingh , Clingendael , Merial , Stadstoezicht Amsterdam , Gemeente Strijen , Livio

Artikel 17

1.De ondernemer is verplicht de ondernemingsraad, de commissies van die raad, en, indien de ondernemer aan de ondernemingsraad een secretaris heeft toegevoegd, de secretaris van die raad het gebruik toe te staan van de voorzieningen waarover hij als zodanig kan beschikken en die de ondernemingsraad, de commissies en de secretaris van die raad voor de vervulling van hun taak redelijkerwijze nodig hebben. De ondernemer stelt de ondernemingsraad en de commissies van die raad in staat de in de onderneming werkzame personen te raadplegen en stelt deze personen in de gelegenheid hieraan hun medewerking te verlenen, een en ander voor zover dat redelijkerwijs noodzakelijk is voor de vervulling van de taak van de raad en de commissies.

 

2.De ondernemingsraad en de commissies van die raad vergaderen zoveel mogelijk tijdens de normale arbeidstijd.

 

3.De leden van de ondernemingsraad en de leden van de commissies van die raad behouden voor de tijd gedurende welke zij ten gevolge van het bijwonen van een vergadering van de ondernemingsraad of van een commissie van die raad niet de bedongen arbeid hebben verricht, hun aanspraak op loon dan wel bezoldiging.

Cursusdata

  • Wanneer wordt er een cursus gegeven?

    Wij verzorgen iedere 2e en 4e dinsdag van de maand centraal in het land onze open inschrijvingscursussen. Wilt u op een afwijkende datum een open inschrijvingscursus volgen of met meerdere leden van uw OR? Of wilt u de cursus op uw eigen (werk)locatie? Dat kunnen wij uiteraard ook voor u verzorgen. Neem dan contact met ons op.