cursus en advies voor de ondernemingsraad

Tevreden klanten

SKSG , Sony , 9292 Reisinformatie , Merial , Roessingh , SVHW , HGK , CSU , BAM , Intralox , Congregatie Alles voor allen , Yusen , Microbais , Stadstoezicht Amsterdam , Gemeente Strijen , Franke Holding BV , Marks & Spencer , ING , Gemeente Purmerend , Aldi , ISS , Unilever , Euler Hermes , MEE , Livio , Slachtofferhulp Nederland , Geldservice Nederland , Clingendael , Euro Caps , Arkin , Kennedy van der Laan , Maartenskliniek , 's Heeren Loo , Tobe , Vomar , Ambucare , Yamaha , Groningen Seaports , Nedcar , de Enk Groen & Golf , Kuiper Bouw en Ontwikkeling , Scheidt - Bachmann , Gemeente Amsterdam

Artikel 14

1.De ondernemingsraad regelt in zijn reglement zijn werkwijze.

2.Het reglement bevat in ieder geval voorschriften omtrent:

a. de gevallen waarin de ondernemingsraad ten behoeve van de uitoefening van zijn taak bijeenkomt;

b. de wijze van bijeenroeping van de ondernemingsraad;

c. het aantal leden dat aanwezig moet zijn om een vergadering te kunnen houden;

d. de uitoefening van het stemrecht in de vergaderingen;

e. de voorziening in het secretariaat;

f. het opmaken en het bekendmaken aan de ondernemer, de leden van de ondernemingsraad en aan de andere in de onderneming werkzame personen van de agenda van de vergaderingen van de ondernemingsraad;

g. het tijdstip waarop de ondernemer, de leden van de ondernemingsraad en de andere in de onderneming werkzame personen uiterlijk in kennis dienen te worden gesteld van de agenda, welk tijdstip niet later kan worden gesteld dan 7 dagen vóór de vergadering, behoudens in spoedeisende gevallen;

h. het opmaken en het bekendmaken aan de ondernemer, de leden van de ondernemingsraad en aan de andere in de onderneming werkzame personen van de verslagen van de vergaderingen van de ondernemingsraad en van het jaarverslag van de ondernemingsraad.

Cursusdata

  • Wanneer wordt er een cursus gegeven?

    Wij verzorgen iedere 2e en 4e dinsdag van de maand centraal in het land onze open inschrijvingscursussen. Wilt u op een afwijkende datum een open inschrijvingscursus volgen of met meerdere leden van uw OR? Of wilt u de cursus op uw eigen (werk)locatie? Dat kunnen wij uiteraard ook voor u verzorgen. Neem dan contact met ons op.