cursus en advies voor de ondernemingsraad

Tevreden klanten

Microbais , Arkin , Kuiper Bouw en Ontwikkeling , Maartenskliniek , 9292 Reisinformatie , Nedcar , Ambucare , Aldi , Kennedy van der Laan , Gemeente Amsterdam , MEE , Yamaha , Slachtofferhulp Nederland , SKSG , Tobe , HGK , Marks & Spencer , Roessingh , Congregatie Alles voor allen , de Enk Groen & Golf , Gemeente Strijen , Yusen , Clingendael , BAM , Merial , Sony , Livio , CSU , SVHW , Intralox , Unilever , Euler Hermes , ING , Franke Holding BV , Geldservice Nederland , Gemeente Purmerend , Scheidt - Bachmann , ISS , Euro Caps , Groningen Seaports , 's Heeren Loo , Vomar , Stadstoezicht Amsterdam

Artikel 12

1.De leden van de ondernemingsraad treden om de drie jaren tegelijk af. Zij zijn terstond herkiesbaar.

 

2.De ondernemingsraad kan, in afwijking van het eerste lid, in zijn reglement bepalen, dat de leden om de twee jaren of om de vier jaren tegelijk aftreden, dan wel om de twee jaren voor de helft aftreden. De ondernemingsraad kan voorts beperkingen vaststellen ten aanzien van de herkiesbaarheid.

 

3.Wanneer een lid van de ondernemingsraad ophoudt in de onderneming werkzaam te zijn, eindigt van rechtswege zijn lidmaatschap van de ondernemingsraad.

 

4.De leden van de ondernemingsraad kunnen te allen tijde als zodanig ontslag nemen. Zij geven daarvan schriftelijk kennis aan de voorzitter en aan de ondernemer.

 

5.Hij die optreedt ter vervulling van een tussentijds opengevallen plaats, treedt af op het tijdstip waarop degene in wiens plaats hij komt had moeten aftreden.

 

Cursusdata

  • Wanneer wordt er een cursus gegeven?

    Wij verzorgen iedere 2e en 4e dinsdag van de maand centraal in het land onze open inschrijvingscursussen. Wilt u op een afwijkende datum een open inschrijvingscursus volgen of met meerdere leden van uw OR? Of wilt u de cursus op uw eigen (werk)locatie? Dat kunnen wij uiteraard ook voor u verzorgen. Neem dan contact met ons op.