cursus en advies voor de ondernemingsraad

Tevreden klanten

ING , BAM , Microbais , Euler Hermes , 's Heeren Loo , Groningen Seaports , Marks & Spencer , Euro Caps , de Enk Groen & Golf , Aldi , Congregatie Alles voor allen , Kennedy van der Laan , CSU , Stadstoezicht Amsterdam , Geldservice Nederland , Roessingh , MEE , Livio , Nedcar , Tobe , Franke Holding BV , ISS , Gemeente Strijen , SVHW , Scheidt - Bachmann , Ambucare , Maartenskliniek , Intralox , Kuiper Bouw en Ontwikkeling , Sony , Yusen , Gemeente Purmerend , Clingendael , Slachtofferhulp Nederland , Merial , Yamaha , Gemeente Amsterdam , HGK , Unilever , 9292 Reisinformatie , Arkin , SKSG , Vomar

Artikel 8

1. De ondernemingsraad maakt een reglement waarin de onderwerpen worden geregeld die bij of krachtens deze wet ter regeling aan de ondernemingsraad zijn opgedragen of overgelaten. Het reglement bevat geen bepalingen die in strijd zijn met de wet of die een goede toepassing van deze wet in de weg staan. Alvorens het reglement vast te stellen, stelt de ondernemingsraad de ondernemer in de gelegenheid zijn standpunt kenbaar te maken. De ondernemingsraad verstrekt onverwijld een exemplaar van het vastgestelde reglement aan de ondernemer.

 

2. De Raad kan ten aanzien van de inhoud van het reglement bij verordening nadere regelen stellen voor alle of een groep van ondernemingen. In het laatste geval wordt de betrokken bedrijfscommissie gehoord. Een verordening van de Raad behoeft de goedkeuring van Onze Minister. Een goedgekeurde verordening wordt in de Staatscourant bekend gemaakt.

 

3. Indien de Raad een verordening als bedoeld in het tweede lid vaststelt, brengen de betrokken ondernemingsraden binnen een jaar na de bekendmaking van de goedgekeurde verordening in de Staatscourant, de bepalingen in hun reglement die in strijd zijn met deze verordening daarmee in overeenstemming.

Cursusdata

  • Wanneer wordt er een cursus gegeven?

    Wij verzorgen iedere 2e en 4e dinsdag van de maand centraal in het land onze open inschrijvingscursussen. Wilt u op een afwijkende datum een open inschrijvingscursus volgen of met meerdere leden van uw OR? Of wilt u de cursus op uw eigen (werk)locatie? Dat kunnen wij uiteraard ook voor u verzorgen. Neem dan contact met ons op.