cursus en advies voor de ondernemingsraad

Tevreden klanten

Congregatie Alles voor allen , Yusen , Marks & Spencer , Kennedy van der Laan , Franke Holding BV , BAM , Livio , Euler Hermes , Scheidt - Bachmann , de Enk Groen & Golf , Sony , Clingendael , Gemeente Strijen , Yamaha , Groningen Seaports , Intralox , Aldi , SKSG , Nedcar , Tobe , SVHW , MEE , Arkin , ISS , Unilever , Maartenskliniek , Merial , Kuiper Bouw en Ontwikkeling , Slachtofferhulp Nederland , Stadstoezicht Amsterdam , Gemeente Purmerend , Roessingh , 9292 Reisinformatie , ING , 's Heeren Loo , CSU , Ambucare , Microbais , Euro Caps , Gemeente Amsterdam , Geldservice Nederland , Vomar , HGK

Artikel 6

1.Een ondernemingsraad bestaat uit leden die door de in de onderneming werkzame personen rechtstreeks uit hun midden worden gekozen. Hun aantal bedraagt in een onderneming

met minder dan 50 personen 3 leden;

met 50 tot 100 personen 5 leden;

met 100 tot 200 personen 7 leden;

met 200 tot 400 personen 9 leden;

met 400 tot 600 personen 11 leden;

met 600 tot 1000 personen 13 leden;

met 1000 tot 2000 personen 15 leden;

en zo vervolgens bij elk volgend duizendtal personen 2 leden meer, tot ten hoogste 25 leden.

 

De ondernemingsraad kan met toestemming van de ondernemer in zijn reglement zowel een afwijkend aantal leden vaststellen, als bepalen dat voor een of meer leden van de ondernemingsraad een plaatsvervanger wordt gekozen. Een plaatsvervangend ondernemingsraadslid heeft dezelfde rechten en verplichtingen als het lid dat hij vervangt.

 

2.Kiesgerechtigd zijn de personen die gedurende ten minste 6 maanden in de onderneming werkzaam zijn geweest.

 

3.Verkiesbaar tot lid van de ondernemingsraad zijn de personen die gedurende ten minste een jaar in de onderneming werkzaam zijn geweest.

 

4.De ondernemer en de ondernemingsraad kunnen, indien dit bevorderlijk is voor een goede toepassing van deze wet in de onderneming, gezamenlijk een of meer groepen van personen die anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst met de ondernemer, dan wel krachtens publiekrechtelijke aanstelling regelmatig in de onderneming arbeid verrichten, aanmerken als in de onderneming werkzame personen, dan wel een of meer groepen van die personen niet langer aanmerken als in de onderneming werkzame personen. Komen de ondernemer en de ondernemingsraad niet tot overeenstemming, dan kan ieder van hen een beslissing van de kantonrechter vragen.

 

5.De ondernemingsraad kan in zijn reglement afwijken van hetgeen in het tweede en derde lid van dit artikel ten aanzien van de diensttijd is bepaald indien dit bevorderlijk is voor een goede toepassing van deze wet in de onderneming.

 

6.Tijdens een zittingsperiode van de ondernemingsraad kan geen wijziging worden gebracht in het aantal leden van de raad op grond van vermeerdering of vermindering van het aantal in de onderneming werkzame personen.

Cursusdata

  • Wanneer wordt er een cursus gegeven?

    Wij verzorgen iedere 2e en 4e dinsdag van de maand centraal in het land onze open inschrijvingscursussen. Wilt u op een afwijkende datum een open inschrijvingscursus volgen of met meerdere leden van uw OR? Of wilt u de cursus op uw eigen (werk)locatie? Dat kunnen wij uiteraard ook voor u verzorgen. Neem dan contact met ons op.