cursus en advies voor de ondernemingsraad

Tevreden klanten

Gemeente Amsterdam , MEE , Groningen Seaports , Microbais , Ambucare , de Enk Groen & Golf , Stadstoezicht Amsterdam , Geldservice Nederland , Nedcar , Kuiper Bouw en Ontwikkeling , Sony , Euro Caps , 's Heeren Loo , Unilever , SVHW , Roessingh , Maartenskliniek , Slachtofferhulp Nederland , Scheidt - Bachmann , HGK , Franke Holding BV , Merial , ING , BAM , SKSG , Clingendael , Tobe , Congregatie Alles voor allen , CSU , Aldi , Livio , Euler Hermes , Yusen , Arkin , Intralox , Gemeente Strijen , Marks & Spencer , Vomar , Yamaha , Kennedy van der Laan , Gemeente Purmerend , 9292 Reisinformatie , ISS

Artikel 5a CAO en vrijwillige OR.

1.Het bij of krachtens deze wet bepaalde is mede van toepassing wanneer een ondernemer op grond van een collectieve arbeidsovereenkomst of een regeling van arbeidsvoorwaarden vastgesteld door een publiekrechtelijk orgaan verplicht is voor een door hem in stand gehouden onderneming een ondernemingsraad in te stellen. Wanneer de collectieve arbeidsovereenkomst of een regeling van arbeidsvoorwaarden vastgesteld door een publiekrechtelijk orgaan de ondernemer niet langer verplicht tot het instellen van de ondernemingsraad, houdt deze van rechtswege op te bestaan bij het eindigen van de lopende zittingsperiode van die raad, tenzij de ondernemer toepassing geeft aan het tweede lid.

2.De ondernemer kan voor een door hem in stand gehouden onderneming, ten aanzien waarvan niet of niet langer een verplichting bestaat tot het instellen van een ondernemingsraad, besluiten vrijwillig een ondernemingsraad in te stellen of in stand te houden. Het bij of krachtens deze wet bepaalde is van toepassing, zodra de ondernemer dat besluit schriftelijk heeft meegedeeld aan de bedrijfscommissie. De ondernemer kan deze ondernemingsraad op grond van een belangrijke wijziging van de omstandigheden opheffen bij het eindigen van de lopende zittingsperiode van die raad. De ondernemer deelt zijn besluit tot opheffing van de ondernemingsraad schriftelijk mee aan de bedrijfscommissie.

 

 

Cursusdata

  • Wanneer wordt er een cursus gegeven?

    Wij verzorgen iedere 2e en 4e dinsdag van de maand centraal in het land onze open inschrijvingscursussen. Wilt u op een afwijkende datum een open inschrijvingscursus volgen of met meerdere leden van uw OR? Of wilt u de cursus op uw eigen (werk)locatie? Dat kunnen wij uiteraard ook voor u verzorgen. Neem dan contact met ons op.