cursus en advies voor de ondernemingsraad

Tevreden klanten

SKSG , Vomar , Yusen , ING , Euler Hermes , CSU , Aldi , Franke Holding BV , Roessingh , ISS , Gemeente Amsterdam , Clingendael , Ambucare , 's Heeren Loo , BAM , Tobe , Yamaha , HGK , Microbais , Gemeente Purmerend , Intralox , Merial , Geldservice Nederland , Kennedy van der Laan , Gemeente Strijen , Congregatie Alles voor allen , Arkin , Stadstoezicht Amsterdam , MEE , Unilever , Euro Caps , Groningen Seaports , Maartenskliniek , 9292 Reisinformatie , Scheidt - Bachmann , Slachtofferhulp Nederland , Sony , SVHW , Nedcar , de Enk Groen & Golf , Marks & Spencer , Livio , Kuiper Bouw en Ontwikkeling

Artikel 2  Instellen OR

1.De ondernemer die een onderneming in stand houdt waarin in de regel ten minste 50 personen werkzaam zijn, is in het belang van het goed functioneren van die onderneming in al haar doelstellingen verplicht om ten behoeve van het overleg met en de vertegenwoordiging van de in de onderneming werkzame personen een ondernemingsraad in te stellen en jegens deze raad de voorschriften, gesteld bij of krachtens deze wet, na te leven.

 

2.Indien in een onderneming na de instelling van een ondernemingsraad niet langer in de regel ten minste 50 personen werkzaam zijn, houdt de ondernemingsraad van rechtswege op te bestaan bij het eindigen van de lopende zittingsperiode van die raad, tenzij de ondernemer toepassing geeft aan artikel 5a, tweede lid.

Cursusdata

  • Wanneer wordt er een cursus gegeven?

    Wij verzorgen iedere 2e en 4e dinsdag van de maand centraal in het land onze open inschrijvingscursussen. Wilt u op een afwijkende datum een open inschrijvingscursus volgen of met meerdere leden van uw OR? Of wilt u de cursus op uw eigen (werk)locatie? Dat kunnen wij uiteraard ook voor u verzorgen. Neem dan contact met ons op.