cursus en advies voor de ondernemingsraad

Tevreden klanten

HGK , Livio , Gemeente Purmerend , Vomar , Nedcar , Marks & Spencer , Groningen Seaports , Tobe , Unilever , Slachtofferhulp Nederland , SKSG , Yamaha , 9292 Reisinformatie , Maartenskliniek , CSU , Kuiper Bouw en Ontwikkeling , Arkin , Euler Hermes , Kennedy van der Laan , Sony , Clingendael , SVHW , Yusen , Aldi , ISS , Merial , Congregatie Alles voor allen , Geldservice Nederland , Gemeente Amsterdam , Ambucare , ING , MEE , 's Heeren Loo , BAM , Intralox , Scheidt - Bachmann , Euro Caps , Franke Holding BV , Stadstoezicht Amsterdam , de Enk Groen & Golf , Microbais , Gemeente Strijen , Roessingh

Om met een bevredigend resultaat te kunnen onderhandelen over de arbeidsvoorwaarden, moeten een aantal voorwaarden goed in orde zijn.

 

Hieronder een quick scan om na te gaan in hoeverre jullie OR voldoende is toegerust om het onderhandelingstraject over de arbeidsvoorwaarden in te gaan.

 

 

Hieraan moet voldaan zijn

1. Er zijn schriftelijke afspraken tussen Ondernemer en OR waarin de OR erkend wordt als onderhandelingspartner t.a.v. de arbeidsvoorwaarden.

2. Indeze afspraken is vastgelegd wat het terrein van de onderhandelingen omvat.

3. Er is ook vastgelegd via welke aanpak de onderhandelingen gevoerd worden

4. De werknemers hebben de OR geaccepteerd als hun vertegenwoordigers t.a.v. de arbeidsvoorwaarden.

5. De OR heeft zicht op de juridische mogelijkheden en beperkingen van een OR die overlegt over de arbeidsvoorwaarden.

6. De OR is goed op de hoogte van de opvattingen van de bestuurder t.a.v. de OR als partner bij het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden

7. De OR kent de ontwikkelingen in de branche.

8. De OR is goed op de hoogte van de inhoud van dicht bij het eigen bedrijf liggende CAO’s.

9. De OR is in staat om jaarlijks de onderhandelingsinzet te bepalen.

10. De OR beschikt over voldoende interne en externe contacten om op terug te vallen voor informatie, advies of hulp.

11. De OR heeft het overleg met de achterban t.a.v. hun wensen bij de arbeidsvoorwaarden helder gestructureerd.

12. De OR beschikt over voldoende tijd voor voorbereiding

 

13. De OR is emotioneel bestand tegen de spanning die er zit tussen afhankelijkheid als werknemers en gelijkwaardige onderhandelingspartner.

14. De OR of leden van de OR zijn vasthoudende, bekwame onderhandelaars.

 

 

 

Cursusdata

  • Wanneer wordt er een cursus gegeven?

    Wij verzorgen iedere 2e en 4e dinsdag van de maand centraal in het land onze open inschrijvingscursussen. Wilt u op een afwijkende datum een open inschrijvingscursus volgen of met meerdere leden van uw OR? Of wilt u de cursus op uw eigen (werk)locatie? Dat kunnen wij uiteraard ook voor u verzorgen. Neem dan contact met ons op.