Tarief

Maatwerkcursus
Consultaat hanteert een tarief van € 175,00 per dagdeel per persoon voor maatwerkcursussen en coaching. Het minimum aantal deelnemers is drie (3).
Het maximale dagdeeltarief van € 1.050,00 wordt bereikt bij 6 of meer deelnemers. Dat is beduidend lager dan de dagdeelrichtprijs van de SER die inclusief BTW boven € 1.300,00 ligt.
Het tarief van Consultaat is exclusief reis- en accomodatiekosten en inclusief voorbereiding,  cursusmateriaal en gratis helpdesk.

Voor nieuwe klanten hanteren wij een aantrekkelijke startkorting.

Open inschrijvingen
Voor cursussen op basis van open inschrijving hanteren wij een dagdeeltarief van € 150,-per deelnemer.
De cursus wordt bij een minimale bezetting van 6 personen georganiseerd centraal in het land en is inclusief lunch, koffie, thee en cursusmateriaal in een cursusmap.
U kunt ook kiezen voor deze cursus in uw eigen locatie (uw zorgt zelf voor een vergaderruimte, koffie, thee en lunch).

Consultaat is CRKBO geregistreerd en is daarom voor cursussen, trainingen en coaching vrijgesteld van het in rekening brengen van BTW.
Voor advies is het tarief € 150,00 per uur exclusief BTW en reiskosten.