Cursus vergaderen

Toelichting:

Iedere OR maakt wel een agenda. Meestal staat die vol met allerlei vaste punten. Maar ook meer wisselende gesprekspunten. En steevast blijkt aan het eind van de vergadering, dat er weer (dezelfde) punten moeten worden doorgeschoven. En ook dat er weer te veel gekletst is, maar niet over de onderwerpen die op de agenda stonden. Herkenbaar?

 

Doelgroep:

De OR die nu eindelijk wel eens zijn agenda wil afwikkelen binnen de toegestane tijd. En niet af willen glijden naar onderwerpen die daar niet bij stonden.

 

Doelstellingen:

De OR(-leden):

  • Kan een vergader- en besluitvormingsmodel toepassen.
  • Kan een agenda opstellen die een hulpmiddel is voor de voorbereiding op de OR-vergadering en de besluitvorming daarin.
  • Kunnen hun inbreng in de vergadering afstemmen op de fase in de besluitvorming.

 

Werkvormen:

We starten  met een vergadering zoals jullie gewend zijn.  Dit leggen we vast met de camera en kijken na afloop hoe dat proces is verlopen.

Dan bespreken we hoe een vergadering in goede banen geleid kan worden en welke handvatten we daar voor hebben.  Een goede agenda helpt bij de voorbereiding op de vergadering en tijdens de vergadering.

We proberen het nog eens en opnieuw kijkt en luistert de camera mee.

We vergelijken de twee vergaderingen en stellen de verschillen vast. Vervolgens moet iedereen leerpunten voor zichzelf vaststellen, die we zullen bespreken.

 

Meer weten? Neem contact is met ons.