WOR voor gevorderden

1-daagse cursus:


Toelichting
:
In deze cursus kunnen de ervaren OR-leden leren hoe ze gebruik kunnen maken van de mogelijkheden uit de WOR. Niet door te hameren op de wettelijke bevoegdheden, maar door meer uit te gaan van de inhoudelijke OR wensen. Eerst weten wat je wilt, dan analyseren hoe je dat kunt bereiken met eventueel gebruik maken van de WOR. Dit vraagt ook om een speciale manier van het schrijven van het OR advies.

Doelgroep:
OR-leden met de nodige ervaring die het onbevredigend vinden om steeds de wettelijke bevoegdheden van de OR te benadrukken en die een andere aanpak willen uitproberen. Dit is geen cursus voor “bange beren” of “procedure tijgers”.

Doelstellingen:
• Het verschil kennen tussen resultaat- en proceduregerichte
medezeggenschap.
• Het kunnen hanteren van een resultaat gericht analyse model
in een adviesprocedure.
• Tips voor het schrijven van een OR-advies kunnen toepassen.

Werkvormen:
De deelnemers krijgen in subgroepen een casus voorgelegd met een adviesaanvraag. Stap voor stap zullen we het analyse model gaan toepassen. Met elkaar bespreken we welke hobbels er te nemen zijn. Hoe maak je gebruik van de achterban en deskundigen van buiten de OR? Als afronding geven we tips voor het schrijven van het OR-advies. Iedere subgroep oefent in het schrijven van het advies.
Een praktische benadering vanuit een eigentijdse visie op medezeggenschap.

Door: William Drenth / Gé Molenveld

 

Meteen inschrijven? Klik hier.