Wijziging WOR

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 14 september het voorstel om de Wet op de Ondernemingsraden aan te passen bij de Tweede Kamer ingediend. De belangrijkste veranderingen die worden voorgesteld gaan over de financiering van de GBIO-bijdrage als een ondernemingsraad scholing volgt, verduidelijking van het recht op informatie over de zeggenschapsverhoudingen in internationale concerns en het laten vervallen van de verplichte bemiddeling door de bedrijfscommissie bij een geschillenprocedure.

In de kamercommissie is het wetsvoorstel besproken en zijn er vragen gesteld. De minister heeft inmiddels antwoord gegeven. De verwachting van de minister is, dat de wetwijziging niet voor 1 januari 2013 in kan gaan.