cursus en advies voor de ondernemingsraad

Tevreden klanten

Stadstoezicht Amsterdam , Ambucare , Roessingh , Sony , Arkin , Vomar , Intralox , ING , Marks & Spencer , Kuiper Bouw en Ontwikkeling , Yusen , SKSG , Unilever , Franke Holding BV , BAM , HGK , Maartenskliniek , Gemeente Strijen , Slachtofferhulp Nederland , Clingendael , Microbais , MEE , 9292 Reisinformatie , Congregatie Alles voor allen , Nedcar , Groningen Seaports , CSU , Tobe , Euro Caps , Livio , ISS , Kennedy van der Laan , 's Heeren Loo , Gemeente Amsterdam , Scheidt - Bachmann , Gemeente Purmerend , Yamaha , Merial , de Enk Groen & Golf , SVHW , Geldservice Nederland , Aldi , Euler Hermes

Artikel 35

1.Ten aanzien van de centrale ondernemingsraden en de groepsondernemingsraden zijn de artikelen 22a tot en met 32, met uitzondering van de artikelen 23c en 24, derde lid, van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat door die raden uitsluitend aangelegenheden worden behandeld die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle of voor de meerderheid van de ondernemingen waarvoor zij zijn ingesteld en ongeacht of ten aanzien van die aangelegenheden bevoegdheden toekomen aan de afzonderlijke ondernemingsraden.

 

2.Indien bevoegdheden ten aanzien van aangelegenheden als bedoeld in het eerste lid toekomen aan afzonderlijke ondernemingsraden, gaan deze over naar de centrale ondernemingsraad, onderscheidenlijk de groepsondernemingsraad, met dien verstande dat een groepsondernemingsraad geen aangelegenheden behandelt die door de centrale ondernemingsraad worden behandeld.

Cursusdata

  • Wanneer wordt er een cursus gegeven?

    Wij verzorgen iedere 2e en 4e dinsdag van de maand centraal in het land onze open inschrijvingscursussen. Wilt u op een afwijkende datum een open inschrijvingscursus volgen of met meerdere leden van uw OR? Of wilt u de cursus op uw eigen (werk)locatie? Dat kunnen wij uiteraard ook voor u verzorgen. Neem dan contact met ons op.