cursus en advies voor de ondernemingsraad

Tevreden klanten

Kuiper Bouw en Ontwikkeling , Nedcar , Microbais , Yusen , Tobe , Groningen Seaports , Arkin , Gemeente Amsterdam , SKSG , Yamaha , Gemeente Strijen , ING , MEE , ISS , Euler Hermes , Intralox , Stadstoezicht Amsterdam , BAM , HGK , Marks & Spencer , Maartenskliniek , Euro Caps , 9292 Reisinformatie , SVHW , Geldservice Nederland , 's Heeren Loo , Clingendael , Vomar , Sony , Roessingh , Franke Holding BV , de Enk Groen & Golf , Kennedy van der Laan , CSU , Gemeente Purmerend , Slachtofferhulp Nederland , Ambucare , Congregatie Alles voor allen , Livio , Merial , Scheidt - Bachmann , Unilever , Aldi

Artikel 28 Taken OR

1.De ondernemingsraad bevordert zoveel als in zijn vermogen ligt de naleving van de voor de onderneming geldende voorschriften op het gebied van de arbeidsvoorwaarden, alsmede van de voorschriften op het gebied van de arbeidsomstandigheden en arbeids- en rusttijden van de in de onderneming werkzame personen.

 

2.De ondernemingsraad bevordert voorts naar vermogen het werkoverleg, alsmede het overdragen van bevoegdheden in de onderneming, zodat de in de onderneming werkzame personen zoveel mogelijk worden betrokken bij de regeling van de arbeid in het onderdeel van de onderneming waarin zij werkzaam zijn.

 

3.De ondernemingsraad waakt in het algemeen tegen discriminatie in de onderneming en bevordert in het bijzonder de gelijke behandeling van mannen en vrouwen alsmede de inschakeling van gehandicapten en minderheden in de onderneming.

 

4.De ondernemingsraad bevordert naar vermogen de zorg van de onderneming voor het milieu, waaronder begrepen het treffen of wijzigen van beleidsmatige, organisatorische en administratieve voorzieningen in verband met het milieu.

 

Cursusdata

  • Wanneer wordt er een cursus gegeven?

    Wij verzorgen iedere 2e en 4e dinsdag van de maand centraal in het land onze open inschrijvingscursussen. Wilt u op een afwijkende datum een open inschrijvingscursus volgen of met meerdere leden van uw OR? Of wilt u de cursus op uw eigen (werk)locatie? Dat kunnen wij uiteraard ook voor u verzorgen. Neem dan contact met ons op.