Cursus ziekteverzuimbeleid

Toelichting:
Sinds het van kracht zijn van de Wet Verbetering Poortwachter staat ziekteverzuimbeleid nóg hoger op de prioriteitenlijst van ondernemingen. Ziekteverzuim leidt niet alleen tot een hoge kostenpost, het heeft ook negatieve gevolgen voor collegialiteit en sfeer.
De ondernemer is verplicht tot het voeren van ziekteverzuimbeleid en voor de OR is het van belang te weten aan welke voorwaarden goed ziekteverzuimbeleid moet voldoen.
En verder: wordt het beleid ook naar behoren uitgevoerd en wat zijn de beïnvloedingsmogelijkheden van de OR?

Doelgroep:
Ondernemingsraden die actief aan de slag willen om een goed ziekteverzuimbeleid in de eigen organisatie te stimuleren.

Doelstellingen:
De ondernemingsraad:

  • Heeft kennis van de Wet Verbetering Poortwachter.

  • Is op de hoogte van het verzuimbeleid van de eigen organisatie en de huidige uitvoering daarvan.

  • Heeft een oordeel over het verzuim(beleid) in de eigen organisatie.

  • Heeft kennis van de mogelijkheden tot beïnvloeding.

 

Werkvormen:
De dag heeft een interactief karakter: er is zowel sprake van kennisoverdracht als van denken en werken vanuit het ‘eigen’ verzuimbeleid. Om het thema maximaal uit te kunnen diepen zal er gewerkt worden met een huiswerkopdracht. Er is een cursusmap met relevante naslaginformatie. 

 

Meer weten? Neem contact op met ons.