Verbeteren arbeidsomstandigheden

2-daagse cursus: 10+11 december 2009


Toelichting
:
Dit is een tweedaagse cursus waarin de cursus “introductie arbeidsomstandigheden” en “arbeidsomstandighedenbeleid” zijn samengevoegd. Als OR-lid leer je in deze cursus hoe je concreet in je eigen organisatie een bijdrage kunt leveren aan het verbeteren van een prettige, gezonde en veilige werkomgeving. Hoe je de arbo- risico’s kunt onderkennen, beoordelen en laten verbeteren. Zowel de benadering vanuit de praktijk als het leren denken vanuit het beleid.

Doelgroep:
OR-leden die in een intensieve cursus zowel de basis over arbo-risico’s willen leren, als beleidsmatig denken; en die handvatten willen waarmee ze als OR-lid het arbobeleid binnen de eigen organisatie kunnen verbeteren.

Doelstellingen:
• Herkennen van arbo-risico’s in de eigen praktijk.
• De arbo normen kunnen opzoeken.
• Kunnen beoordelen van de kwaliteit van de arbo-instrumenten
uit de eigen organisatie.
• Vanuit medezeggenschapsperspectief keuzes kunnen maken
om het arbobeleid van de eigen organisatie te verbeteren.
• Een overzicht van concrete OR actiepunten m.b.t. het
arbobeleid

Werkvormen:
Als voorbereiding op deze cursus vragen we de deelnemers om foto’s te maken van arbo-risico’s, en notities over arbobeleid te verzamelen en te lezen. We werken met korte presentaties van de cursusleiding, opdrachten, discussies. We gebruiken de laptop om een RIE in te vullen en de arbo-risico’s in prioriteitsvolgorde te zetten; en zoeken de normen op internet. Indien mogelijk bezoeken we een DC of supermarkt. En iedereen heeft een actiepuntenlijstje waarop de verbeterpunten voor de eigen organisatie staan. Door het avondprogramma onderdeel kunnen we voldoende tijd nemen voor alle thema’s en op verzoek van de deelnemers ergens dieper op in gaan.

Door: William Drenth / Gé Molenveld

 

Meteen inschrijven? Klik hier.