Themacursussen

Themacursussen voor OR-leden

Steeds meer OR-leden willen zich specialiseren. Dan gaan niet alle leden meer naar een cursus over een bepaald thema, maar een afvaardiging of leden van een commissie. Consultaat geeft voor dit doel cursussen van 1 dag over een specifiek onderwerp. Voor het deelnemen aan deze cursussen is geen specifieke voorkennis noodzakelijk. Het niveau van de cursus wordt in overleg met de opdrachtgever en de cursisten vastgesteld. Aan deze cursussen kunt u met uitsluitend leden van uw OR deelnemen. Dan wordt het programma op maat gemaakt. Ook is het mogelijk aan te sluiten bij een themacursus waar ook leden van andere OR-en aan deelnemen. Deze organiseren we elke tweede dinsdag van de maand.

Omdat het meestal kleine groepen betreft, kan dit tegen geringe kosten. Vraag ons naar de mogelijkheden.

 

Onderstaand een aantal regelmatig voorkomende onderwerpen die uiteraard ook behandeld kunnen worden in een cursus:

 

 

Ziekteverzuimbeleid

Achterbancommunicatie
  Reorganisatie Onderhandelen
  Financieel Beleid Vergaderen
  Sociaal Plan Presenteren
  Sociaal Beleid Assertiviteit


Het nieuwe werken

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

 

Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsomstandigheden
  Voorzitter en secretaris Nieuw in de OR