Oprichten ondernemingsraad

Stappen voor instelling van de OR De oprichting van een ondernemingsraad is geregeld in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). U vindt de belangrijk...