Reorganisatie

Bezuinigen en reorganisatie

Gemeenten reageren met nogal verschillende maatregelen op de noodzaak te bezuinigen. De meeste bezuinigingen hebben gevolgen voor de interne organisatie en daarmee de medewerkers. Van ogenschijnlijk eenvoudige maatregelen als het niet opvullen van vacatures, tot het samenvoegen van onderdelen. Een uitdaging voor elke gemeente en voor elke OR. Welke keuzes worden gemaakt, hoe is uw OR hierbij betrokken, hoe slaagt u erin in proces met vele spelers en belanghebbenden medezeggenschap invulling te geven?
Wat kan Het Cursushuis u bieden:

  • Maatwerkscholing, waarin de plannen worden beoordeeld en een strategie wordt uitgewerkt om gedurende de reorganisatie invloed uit te oefenen.
  • Begeleiding en advies waarbij het Cursushuis expertise aan uw OR toevoegt.

Meer informatie?

Neem contact op met Gé Molenveld M 06 22950344

 

Intergemeentelijke samenwerking en herindeling

Bestuurskrachtmetingen maar ook bezuinigingen staan regelmatig aan de wieg van intergemeentelijke samenwerking en soms herindeling. Langdurige trajecten met vele aspecten, hoe wordt een en ander organisatorisch vormgegeven, wat betekent het voor medewerkers, wie behartigd de arbeidspositionele belangen, hoe werken OR-en en vakbonden samen, wat is de plaats van de OR in het politieke en ambtelijke overleg, is een BOR zinvol, wat moet daarvoor worden geregeld? Dat zijn een paar van de vragen waar de OR zich voor ziet gesteld.
Wat kan Het Cursushuis u bieden:

  • Maatwerkscholing waarin de OR of de samenwerkende OR-en worden voorbereid op het gehele traject en de vraagstukken daarin.
  • Advisering en begeleiding gedurende het traject, ook in combinatie met maatwerkscholing.

Meer informatie?

Neem contact op met Gé Molenveld M 06 22950344

Nieuwbouw en verbouwing

Meestal een langdurig proces waarbij de besluiten die gedurende het proces worden genomen grote gevolgen kunnen hebben voor de werkomgeving en omstandigheden van de medewerkers. Steeds meer worden besluiten genomen in samenhang met concepten als “het nieuwe werken”. Bij verbouw- en nieuwbouwprocessen zijn vaak veel belanghebbenden betrokken, meestal vanuit een “technische” invalshoek, hoe kan de OR daar het beste invloed op uit oefenen. Voor de OR is het van belang zicht te hebben op in welke fase welk soort besluiten worden genomen en wanneer er onomkeerbare besluiten worden genomen.
Wat kan Het Cursushuis u bieden:

  • Praktische ondersteuning bij elke fase van het nieuwbouw of verbouwingsproces.

Meer informatie?

Neem contact op met Servaas Beunk M 06 46151597