Reorganisatie

Er is geen OR die niet met reorganisaties heeft te maken. Reorganisaties zijn er in vele soorten. Van strategische beslissingen die tot een andere koers van de organisatie leiden tot een concrete sanering met ontslagen. 

De trainers en adviseurs van Het Cursushuis hebben een ruime ervaring in het ondersteunen van ondernemingsraden bij reorganisaties.

Voor Het Cursushuis is de menselijke maat een belangrijk uitgangspunt. Voor ons betekent de menselijke maat er een afweging van belangen is waarin zowel de belangen van de onderneming als van de werknemers in evenwicht worden gebracht en dat in het proces de medewerkers een plaats hebben zodat gebruik wordt gemaakt van hun deskundigheid.

 Naast maatwerk scholing en advies organiseert Het Cursushuis themacursussen op het gebied van reorganisatie voor de gehele OR-en en voor individuele OR-leden.

 

Themacursus reorganisatie

Hierin komen de hoofdlijnen van reorganisaties aan de orde. Welk type reorganisaties zijn er, hoe beoordeel je een reorganisatie, welke strategieën kan de OR volgen, samenwerking met vakbonden en het opstellen van een sociaal plan, dat zijn onder andere de zaken die op het Cursus de Ondernemingsraad en reorganisatie staan.

 

Themacursus Sociaal Plan

Daarnaast organiseert Het Cursushuis een cursus speciaal voor OR-leden die zich willen voorbereiden op het afsluiten van een Sociaal Plan.  Welke zaken kunnen met een sociaal plan worden geregeld, met welke wettelijke regels moet rekening worden gehouden, hoe past het sociaal plan in het adviestraject, deze vragen worden deze dag behandeld.

 

Maatwerkscholing

Een maatwerkcursus is het meest geschikt als u een concrete reorganisatie wilt behandelen. In zo’n cursus behandelen we de adviesaanvraag, leert u deze te beoordelen, zetten we een strategie uit om de plannen te beïnvloeden en de achterban daarbij te betrekken.

 

Advies

Naast scholing kan het Cursushuis u ook bijstaan met advies bij een reorganisatie. We ondersteunen de OR dan inhoudelijk bij zaken als inkrimping, outscourcing, het opstellen van een sociaal plan en dergelijke. Met een adviseur van Het Cursushuis voegt u tijdelijk een deskundig OR-lid toe die het overzicht houdt.