Reactie minister Kamp op SER-advies

In het voorjaar van 2011 heeft de Sociaal Economische Raad (SER) minister Kamp geadviseerd over de scholingsrechten van ondernemingsraden.

Tot op heden komen ondernemingsraden die een cursus door een GBIO-gecertificeerd instituut laten verzorgen, in aanmerking voor een bijdrage in de kosten. Hiervoor wordt jaarlijks door de werkgevers (met een ondernemingsraad) een financiële bijdrage betaald ten behoeve van het GBIO.

Het GBIO bewaakt de kwaliteit van de cursusinstituten en beheert de bijdrageregeling.

 

Voorgesteld is om de GBIO-bijdrage met ingang van 2013 af te schaffen en het scholingsrecht voor ondernemingsraden sterker in de wet te verankeren. De verplichte bijdrage in het scholingsfonds voor de werkgevers is daarmee verleden tijd geworden. Dit betekent dat een werkgever dan de volledige kosten van de scholing, zonder tussenkomst van een externe administratie, voor zijn rekening neemt.

Het is aan de ondernemingsraden om te bewaken, dat het afschaffen van de werkgeversbijdrage niet als bezuiniging wordt gebruikt. Het biedt kansen voor ondernemingsraden om, daar waar nodig, extra scholing te volgen.

 

Minister Kamp heeft inmiddels gereageerd en heeft verklaard in hoofdlijnen het SER-advies over te nemen.