Privacy

Dit is het privacyverklaring van Consultaat, hierna “Consultaat”, “wij”, “ons” of “onze” gevestigd te Driebergen en ingeschreven onder 56939736 bij de Kamer van Koophandel. Deze privacyverklaring maakt duidelijk hoe wij gegevens verzamelen, gebruiken en beschermen  Deze gegevens verzamelen wij op het moment dat u het contactformulier op onze website gebruikt.

Welke gegevens worden door ons verzameld?
Wij verzamelen uitsluitend de gegevens die u ons via het contactformulier verstrekt, de gegevens die u ons verstrekt en wij aan u verstrekken ten behoeve van de voorbereiding, uitvoering en facturering van onze diensten.

Analytische diensten
Wij gebruiken analytische diensten van derden. Dit helpt ons om verkeer van onze website te meten. De tools verzamelen informatie die verzonden wordt vanaf uw computer, onze website of de webpagina’s die u bezoekt en ons en door andere informatie die ons helpen bij het verbeteren van onze website. De informatie wordt anoniem verzameld, het is voor ons niet mogelijk om u als individu te identificeren. Om dit te realiseren gebruiken we Google Analytics. Google Analytics plaatst een permanente cookie in uw webbrowser om u te identificeren. Op deze manier worden uw gegevens gedeeld met Google. Dit is volledig te voorkomen. U kunt de cookies namelijk uitschakelen in uw browser.

Hoe gebruiken wij deze informatie?
Alle informatie die wij verzamelen gebruiken wij om onze website te ondersteunen en verbeteren door:   De doeltreffendheid van onze website vast te stellen, te verbeteren, te testen en te bekijken;  Statistieken te bekijken, zoals het aantal bezoekers en het verkeer naar de website;  Technische problemen te verhelpen of te diagnosticeren;

Wat voor bewaartermijn hanteren wij?
Conform de AVG en overige relevante wet- en regelgeving bewaren wij persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het realiseren van de doelen waarvoor deze gegevens verzameld of verwerkt worden.

Hoe zit het met het recht op inzage, correcties, recht op bezwaar en recht op dataportabiliteit? Wanneer u inzage wilt in uw persoonsgegevens, uw gegevens wilt (laten) wijzigingen of (laten) verwijderen of als u uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk wilt laten overdragen aan u zelf of aan een derde, dan kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar info@consultaat.nl. Wanneer u bezwaren heeft tegen de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht indienen. Dit kan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in ons privacyverklaring
Gedurende de tijd kan het voorkomen dat wij onze privacyverklaring aanpassen dan wel updaten. Het is daarom verstandig om regelmatig onze verklaring eens weer te bekijken. De aanpassingen die wij doorvoeren worden effectief op het moment dat deze gepubliceerd zijn op onze website.

Contact
Wanneer u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar info@consultaat.nl.