Platform aanbod themacursussen

Vanaf 2010 is het voor ondernemingraden die zijn aangesloten bij een platform mogelijk om gebruik te maken van de GBIO bijdrageregeling voor maatwerkcursussen (brief GBIO van 17 december 2009).
Individuele leden van een ondernemingsraad volgen dan een themacursus van één dag met leden van andere ondernemingsraden uit hetzelfde platform, specifiek toegespitst op de platformsituatie. Geen algemene cursus "introductie financieel beleid", maar een cursus "financieel beleid in uw branche".
Direct toepasbare kennis en vaardigheden worden aangeleerd in een kleine groep van maximaal 8 deelnemers, voor een aantrekkelijke prijs per persoon per cursus.

Wilt u een aantrekkelijke aanbieding op maat neem dan contact met ons op.

Het Cursushuis kan verder ondersteunen bij de meeste van uw platformactiviteiten: Ondersteuning aan het Dagelijks Bestuur, het ontwikkelen van een strategische visie en het ontwerpen van een scholingsprogramma. Wij hebben een uitgebreid aanbod themacursussen die we op elk gewenst moment kunnen uitvoeren.

Het Cursushuis manifesteert zich als een stille speler op de achtergrond. Het doel is het verder ontwikkelen en professionaliseren van het platform. De kunst is het zoeken naar samenwerkingsconstructies die iedereen voordeel opleveren.