Personeelsvertegenwoordiging (PVT)

Cursus PVT

Consultaat is ook gespecialiseerd in cursussen voor de PVT, er is een website specifiek voor de PVT, www.pvtcursus.nl

Omdat een PVT meestal uit 3 personen bestaat hanteert Consultaat een gunstig tarief: € 330,- per deelnemer per dag.

In één dag kunnen we u duidelijk maken wat de mogelijkheden van de PVT zijn.

Hier vindt u een voorbeeldprogramma voor deze cursusdag.

Voor PVT-leden die zich verder willen verdiepen in onderwerpen als Sociaal Beleid, Financiën, Arbeidsvoorwaarden of zich willen bekwamen in onderhandelen of vergaderen, bieden we speciale cursussen aan. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

 

PVT oprichten

Voor kleine ondernemingen met tussen de 10 en 50 werknemers waar geen ondernemingsraad is, kan de ondernemer een personeelsvertegenwoordiging (PVT) instellen.

Maar als de meerderheid van de werknemers hierom vraagt dan is de ondernemer verplicht een personeelsvertegenwoordiging in te stellen. Dit is in de Wet op de Ondernemingsraden geregeld.

In sommige CAO’s is het instellen van een PVT als verplichting opgenomen. Dan is wat er in de Wet op de Ondernemingsraden is geregeld van toepassing. Er is een wettelijke regeling voor de personeelsvertegenwoordiging.

Een personeelsvertegenwoordiging vertegenwoordigt de werknemers in het overleg met de directie over het beleid van de onderneming. Dat is vergelijkbaar met een ondernemingsraad, hij heeft alleen niet zoveel bevoegdheden. Contact met de collega’s is voor de personeelsvertegenwoordiging van het grootste belang. De SER heeft een voorbeeld voor afspraken over het achterbanberaad opgesteld.

 

De personeelsvertegenwoordiging bestaat uit minimaal 3 leden. Om de verkiezing van de leden ordelijk te laten verlopen moet een reglement worden opgesteld. De SER heeft een modelreglement opgesteld.

Om het reglement direct voor uw onderneming aan te passen kunt gebruik maken van een modelreglement in Word.

 

Leden van de PVT hebben een rechtsbescherming.

 

Sommige directies en leden van een personeelsvertegenwoordiging vinden het prettig om zaken met elkaar schriftelijk te regelen. De SER heeft een opzet gemaakt voor afspraken tussen bestuurder en personeelsvertegenwoordiging.

 

 

De SER heeft een volledig leidraad opgesteld die de leden van de personeelsvertegenwoordiging en de bestuurder kunnen helpen bij het werk.

 

Hieronder uit de leidraad PVT van de SER verschillende onderdelen, voor zover deze hierboven niet zijn genoemd:

 

 

 

Heeft u vragen over de PVT of wilt u informatie over scholing belt u dan 073 6900334 of neem contact op via het contactformulier.