Cursus Pensioenregeling en OR

Toelichting:

Pensioen is op dit moment actueel, maar wel complex. Het is een van de belangrijkste arbeidvoorwaarden en er gaat veel geld in om.

Nu de overheid vanaf 2015 de fiscale mogelijkheden voor pensioen verder gaat verlagen, zullen veel pensioenregelingen moeten worden aangepast. Dit betekent dat ondernemingsraden dan te maken krijgen met instemmingsverzoeken van de werkgever.

Om een goed oordeel te kunnen geven over een wijziging van de pensioenregeling, moet je toch wel de ‘basics’ van pensioen kennen. En je moet weten of een aanpassing wel noodzakelijk is, dan wel kan worden beperkt.

In de cursus ‘Pensioenregeling en OR’ word je op een heldere manier bijgepraat, zodat je beter de consequenties van de op de stapel staande wijzigingen kunt overzien.

 

Doelgroep:

Voor ondernemingsraden met een eigen, verzekerde pensioenregeling.

 

Doelstellingen:

 

  • U hebt na afloop een duidelijk inzicht in de positie van de OR als het gaat om de arbeidsvoorwaarden pensioen.

  • U weet ook welke informatieverplichting de werkgever heeft richting OR.
  • Ook weet u wat de belangrijkste pensioensystemen zijn in Nederland.
  • U hebt meer zicht op de ontwikkelingen rond AOW- en pensioenleeftijd.
  • U krijgt duidelijkheid over de ‘ins en outs’ van het pensioencontract met de verzekeraar.
  • U weet wat de belangrijkste items zijn als het gaat om (een wijziging van) uw pensioenregeling.

 

Werkvormen

Er wordt een presentatie gegeven waarin alle aspecten van pensioen worden behandeld.

Aan de hand van een fictieve pensioenregeling bekijken we gezamenlijk hoe we de kwaliteit van die regeling moeten beoordelen en welke onderdelen we kunnen beïnvloeden. Verder gaan we vaststellen hoe we de pensioencommunicatie richting medewerkers kunnen verbeteren.

 

Deze cursus wordt verzorgd door Wiebe de Haan van De Haan Pensioenconsult.

Meer weten? Neem Contact met ons op.