Tarief oud

De SER Commissie Medezeggenschap heeft voor 2013 een tariefrichtlijn geformuleerd:

€1094,- voor een dagdeel cursus voor de gehele OR en €180,- voor een individueel OR-lid.

Consultaat hanteert een andere (goedkopere) tariefstructuur:

 

OR maatwerkcursus

Tarief: €1075,- per dagdeel.

Dit tarief is inclusief: voorgesprek van de trainer met de OR, voorbereiding en uitvoering van de cursus, evaluatie en nazorggesprek van de trainer met de OR, het cursusprogramma met achtergrondinformatie in een cursusmap en een half jaar gratis helpdeskondersteuning van Consultaat.

 

Cursus OR-leden

Vanaf 3 tot 6 deelnemers: €350,- per dag per deelnemer.

Dit is inclusief cursusmateriaal, is exclusief reiskosten van de trainer en wordt verzorgd op uw eigen locatie.

 

Vanaf zes deelnemers: €995,- per dagdeel.

Dit is inclusief cursusmateriaal, reiskosten van de trainer en wordt verzorgd op uw eigen locatie.

 

Vraag een offerte op maat voor een scholingsplan.

 

Cursus PVT

Tarief: €350,- per dag per deelnemer.

Dit is inclusief cursusmateriaal, is exclusief reiskosten van de trainer en wordt verzorgd op uw eigen locatie.

 

Open inschrijving

Tarief: € 395,- per dag per deelnemer.

Dit is inclusief cursusmateriaal, lunch en reiskosten van de trainer.

 

Workshop

Tarief: € 175,- per dagdeel per deelnemer.

Een workshop wordt verzorgd op uw eigen locatie voor minimaal 3 leden van uw OR of PVT.

Dit tarief is inclusief cursusmateriaal, maar exclusief de reiskosten van de trainer.

Vanaf 6 deelnemers wordt € 995,- per dagdeel berekend. Dit tarief is inclusief cursusmateriaal en reiskosten van de trainer.

 

Coaching OR leden

Tarief: €175,- per dagdeel per deelnemer.

Coaching vanaf 3 deelnemers uit één OR op uw eigen locatie, exclusief reiskosten van de coach.

Voor de coaching van de gehele OR is het tarief €995,- per dagdeel (van drie uur).

Vraag voor individuele coaching een offerte op maat.

 

Consultaat is erkend door het CRKBO en daarom vrijgesteld van BTW bij het geven van cursussen en coaching.

 

Advies

Tarief: €175,- per uur exclusief BTW en reiskosten adviseur.