OR krijgt geen rol bij CAO-onderhandelingen

De versterking van de positie van ondernemingsraden komt er niet in de vorm van een grotere invloed bij de cao-onderhandelingen. Dat blijkt uit een brief die minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Mogelijk zijn er wel andere manieren om de medezeggenschapspositie te versterken.

Fracties van de Tweede Kamer hadden ter voorbereiding op het debat over de toekomst van cao’s ideeën opgesteld om de positie van de medezeggenschap te versterken. Minister Asscher van SZW heeft in een brief aan de Tweede Kamer (pdf) hierop gereageerd. Deze brief bevestigt de eerdere mondelinge reactie van de minister dat hij het niet zag zitten om OR’en meer invloed te geven bij de cao-onderhandelingen.