Cursus de Ondernemingsraad en reorganisatie

Toelichting:
Organisaties moeten zich steeds aanpassen aan de voortdurend veranderende omgeving. Naast aanpassingen in de strategie betekent dat ook vaak intern een vorm van reorganiseren. Dit heeft vaak grote gevolgen voor de werknemers. Verlies of verandering van werk, andere eisen aan de medewerkers door wijzigingen in de werkinhoud, veranderingen in de cultuur, de werkwijzen, samenstelling van de werknemers. Voorgenomen maatregelen waarbij in veel gevallen een sociaal plan bij moet worden afgesloten. Allemaal zaken waar de OR in mee kan denken en invloed op uit kan oefenen. Uiteindelijk zal de OR een oordeel moeten geven in de vorm van een advies. De OR zal de achterban goed bij willen betrekken. In het overleg met de bestuurder zullen de verschillende visies en belangen een rol spelen. Kortom een inhoudelijk en strategisch vaak een complexe zaak.

Doelgroep:
Ondernemingsraden die het traject van reorganisatie willen beïnvloeden, zowel de reorganisatie als het sociaal plan.

Doelstellingen:
De OR kent na afloop:
• De criteria om een reorganisatieplan mee te beoordelen;
• Een geschikte beïnvloedingsstrategie voor de reorganisatie;
• De gebruikelijke opbouw van een sociaal plan;

Werkvormen:
Met een uitvoerige casus komen alle facetten van de besluitvorming bij een reorganisatie aan de orde. De relevante achtergrond informatie is beschikbaar en zal worden toegelicht.

 

Belangstelling? Vul hier het inschrijfformulier in.