Ondersteuning

Werving nieuwe leden

Hoe kan de OR zorgen voor voldoende kandidaten bij de verkiezingen zodat er echte verkiezingen kunnen worden gehouden. Voldoende kandidaten zorgen ervoor dat er iets te kiezen is, het verhoogt de belangstelling voor de medezeggenschap. En dat verstekt de positie van de OR waar de nieuw gekozen OR verder op voort kan bouwen. Een goede, tijdig gestarte campagne kan helpen voldoende kandidaten te werven. In een dag werken we samen met u een plan uit.
Neem voor informatie contact op met Marjon Steenbeek: M 06 28839433

Vergroten opkomst 

Een hoge opkomst bij de verkiezingen is teken dat medezeggenschap en de OR leeft. Dat is een goede start voor elke OR. Wat kan de OR daaraan doen? We werken in één dag met de OR of de verkiezingscommissie een plan uit dat de OR weer doet leven. In het plan wordt stap voor stap uitgewerkt wat de OR gaat doen en welke communicatiemiddelen de OR gaat inzetten zodat medezeggenschap in de organisatie weer tot leven komt.

Neem voor meer informatie contact op met Marjon Steenbeek: M 06 28839433

Het OR-reglement

Is uw reglement nog wel up-to-date? Elke OR moet een reglement hebben, maar vaak wordt het niet meer uit de kast gehaald nadat het reglement is vastgesteld. Kloppen de regels rondom de verkiezingen nog: wordt er daadwerkelijk nog met kiesgroepen gewerkt of is dat verleden tijd, is het elektronisch stemmen wel opgenomen, wat te doen als de stemmen staken bij de laatste kandidaten? Zijn de andere zaken goed geregeld, zoals de ingestelde commissies?
Meestal is het geen probleem om het reglement in de kast te laten liggen. Soms echter wel, en dat soms is meestal als er onenigheid is. Het reglement moet dan uitkomst bieden. Het moet dan wel zijn zoals u dat wilt hebben.
Daarom is het goed om het reglement een periodieke keuring te geven. Het Cursushuis kan dat voor u doen, onder andere door de schrijver van het ‘WOR-vragenboek en voorbeeldreglement 2011’ van het A+O Fonds Gemeenten.
Neem contact op met Servaas Beunk: M 06 46151597

Interim Ambtelijk Secretariaat bij de verkiezingen

Rondom de verkiezingen moet aan heel veel gedacht worden. Ook moet er heel veel gedaan worden. Soms ligt er een draaiboek, soms is het voor de verantwoordelijke geheel nieuw. Het Cursushuis kan hierbij helpen. Een aantal taken kan voor de OR worden overgenomen. Afhankelijk van de wensen en mogelijkheden van de OR kan een pakket worden samengesteld van het aanschrijven van de bonden tot maken van een publiciteitscampagne.
Neem voor meer informatie contact op met Servaas Beunk: M 06 46151597