Advies

Zit u ook wel eens met de handen in het haar over een reorganisatievoorstel? Vraagt u zich wel eens af hoe u de achterban het beste bij uw OR-werk kunt betrekken? Worstelt u soms met de vraag hoe de OR het meest effectief invloed op het beleid uit kan oefenen? Zit u wel eens met het probleem fraaie plannen op papier te koppelen aan de praktijk van alledag op de werkvloer? Wij herkennen dat.

Consultaat kan u ondersteunen bij het beoordelen van die plannen, het sociaal plan of het opstellen van een advies. Ook kunnen we helpen bij het opzetten van een strategie voor het overleg met de directie en het betrekken van de achterban.

 

Reorganisatie

Reorganisaties zijn er in alle soorten in maten. Van  het beperken van de (personele) kosten tot meer strategische reorganisaties. Van outsourcing tot het herontwerpen van productieprocessen. Vaak brengt dat onzekerheid voor medewerkers met zich mee:

“blijf ik mijn baan houden”

“wat gaat er in mijn werk veranderen”.

De ondernemingsraad moet in een krachtenspel waar vaak grote belangen spelen tot een afgewogen oordeel komen. Een oordeel over de bedoelingen van de ondernemer en de gevolgen voor het personeel.  Voor de OR soms een klus om de plannen op waarde te schatten en te beoordelen.

 

 

Fusie en samenwerking

Een bijzondere vorm van reorganisatie is een fusie. Meestal is dit een besluit genomen om strategische redenen en een langdurig gefaseerd proces. Een fusie kan een grote impact hebben op de interne organisatie, cultuur en werkwijze. Vaak gaat deze ook gepaard met een personele reorganisatie. De besluitvorming is extra complex omdat er meerdere ondernemingen bij zijn betrokkenzijn. Waardoor de afweging van belangen ingewikkelder wordt.

De praktijk leert dat veel fusies mislukken, slechts 50% blijken succesvol. Vaak wordt te lichtvaardig aangenomen dat het samengaan van ondernemingen tot een sterkere marktpositie en kostenbesparingen leidt. Voor de OR een verantwoordelijke klus om de keuze voor een mogelijke fusiepartner, de intentie voor de fusie en de gevolgen in de toekomst te beoordelen.

 

Als er eenmaal tot fusie is besloten wacht de OR nog een klus: het beoordelen van de uitvoeringsplannen. Over veel zaken zoals het personeelsbeleid, harmonisering van de arbeidsvoorwaarden, de organisatiestructuur moet de OR een oordeel geven; deze hebben vaak grote gevolgen voor de werknemers.

 

 

Arbeidsvoorwaarden

Steeds meer ondernemingsraden overleggen met de werkgever over de arbeidsvoorwaarden. Omdat het bedrijf niet onder een CAO valt, of omdat de CAO de ruimte geeft aan overleg met de OR. Een verantwoordelijke taak. Voor veel werknemers zijn de arbeidsvoorwaarden van het grootste belang.

Dat onderhandelen over arbeidsvoorwaarden kan de OR veel populariteit bij de achterban opleveren. Maar natuurlijk alleen in het geval dat er goede resultaten worden geboekt!

Dat betekent in de praktijk dat er veel gerekend, uitgezocht, afgestemd en onderhandelt moet worden.

Leuk om te doen, maar niet eenvoudig.

 

Consultaat ondersteunt u bij het:

  • Opstellen van een  convenant over arbeidsvoorwaardenoverleg;
  • Voorbereiden van de OR op onderhandelingen;
  • Betrekken van de achterban;
  • Het vaststellen van de onderhandelingsinzet;
  • Onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden.

 

 

Inrichten medezeggenschapstructuur

Organisaties veranderen steeds vaker en sneller. De zeggenschap en aansturing wordt daarmee vaak steeds ingewikkelder. De vraag die dan opkomt is: sluit de medezeggenschapstructuur nog aan bij de wijze waarop de zeggenschap vorm is gegeven.

Consultaat kan u helpen een passende medezeggenschapstructuur te ontwikkelen.