Arbeidsomstandighedenbeleid

1-daagse cursus:

Toelichting:
Goede arbeidsomstandigheden bepalen voor een belangrijk deel het werkplezier van werknemers. Voor de OR is het een belangrijk onderwerp omdat iedereen in de organisatie er mee heeft te maken en de OR concreet zichtbaar kan maken wat de inbreng van de OR kan betekenen.

In deze eendaagse cursus besteden we aandacht aan:

  • het in kaart brengen van de concrete Arbo risico’s en de aanpak daarvan;
  • de arbobeleidsvoering en de wijze waarop deze in het beleid van de organisatie is opgenomen;
  • de maatregelen die worden genomen om het arbobeleid invulling te geven en de wijze waarop dat wordt uitgevoerd;
  • de Arbo-overlegstructuur, de plaats van de OR daarin, de samenwerking met de preventiemedewerker en de Arbodeskundigen en de mogelijkheden van de OR om binnen deze structuur invloed uit te oefenen.

Doelgroep:
OR-leden die zich actief bezig willen houden met het arbobeleid en daar een stevige basis voor te leggen.

Doelstellingen:
• Kunnen beoordelen van de kwaliteit van de Arbo-instrumenten
uit de eigen organisatie;

• Kennen van de systematiek van een Risico Inventarisatie en
Evaluatie;
• Vanuit medezeggenschapsperspectief keuzes kunnen maken
om het arbobeleid van de eigen organisatie te verbeteren;
• Een overzicht van concrete OR actiepunten m.b.t. het
arbobeleid.

Werkvormen:
De deelnemers wordt gevraagd om vooraf de belangrijkste arbo notities uit de eigen organisatie te lezen en op  te sturen.
In de cursus bespreken we de kwaliteitscriteria van de verschillende arbo-instrumenten. Hebben wij een goede RIE? En een goed Plan van Aanpak?
We laten een voorbeeld zien van een RIE en hoe met de “relatieve ranking methode” de prioriteitsvolgorde kan worden bepaald. Vervolgens maken we een analyse van het arbobeleid van de eigen organisatie en kijken waar verbeterpunten liggen. Hiervan maken we een boodschappenlijstje.

Door: William Drenth / Gé Molenveld

 

Meteen inschrijven? Klik hier.