Ondernemer verplicht in gesprek met OR over loon en loonverschillen in de organisatie

De Tweede Kamer is akkoord met het wetsvoorstel dat ondernemingsraden van grote ondernemingen verplicht om in gesprek te gaan over de lonen en de loonverschillen binnen de organisatie. Deze verplichting is een mooie steun in de rug voor ondernemingsraden.

Het wetsvoorstel van voormalig minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) Asscher ‘Uitbreiding bevoegdheden ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders van grote ondernemingen’ is aangenomen door de Tweede Kamer. Huidig minister Koolmees van SZW verdedigde het wetsvoorstel dat de Wet op de ondernemingsraden (WOR) wijzigt. Het verplicht ondernemingsraden van ondernemingen met meer dan 100 werknemers vanaf volgend jaar om jaarlijks met de eigenaren of aandeelhouders in gesprek te gaan over de beloningen en de loonverschillen binnen de organisatie. Ook zijn directies verplicht de OR ieder jaar een overzicht te bieden van alle lonen, inclusief de beloningen voor bestuurders.

OR heeft geen instemmings- of adviesrecht op beloningen

Directies van grote organisaties zijn volgens artikel 31d WOR al verplicht om de OR te informeren over de beloningen voor de bestuurders en de loonverschillen binnen de organisatie, maar in de praktijk gebeurt dat vaak niet. Ook voelen OR-leden zich vaak bezwaard om zulke zaken bespreekbaar te maken als gevolg van de hiërarchische verhoudingen tussen de OR en de directie. De verplichting om het gesprek hierover aan te gaan is wél nieuw. De OR krijgt geen instemmingsrecht of adviesrecht over de hoogte van de beloningen. Dat blijft de verantwoordelijkheid van de Raad van Commissarissen en van de aandeelhouders.
De Eerste Kamercommissie voor SZW bespreekt op 30 januari 2018 de procedure voor het voorbereidend onderzoek en de verdere voorbereiding.