Leren onderhandelen over de CAO Woondiensten

Vanaf 1 januari 2010 is de CAO Woondiensten 2009-2010 van kracht. Misschien wel het belangrijkste onderdeel van de CAO is de nieuwe positie van de ondernemingsraad.

Daar waar eerst bijna alles centraal werd onderhandeld door de vakbonden, zijn er nu op corporatieniveau ‘mogelijkheden tot maatwerk’. Dit houdt in dat bestuurder en OR kunnen kiezen of zij de CAO kader- en vangnetbepalingen willen of eigen regelingen willen afspreken.

Het Cursushuis heeft, speciaal voor de ondernemingsraden van de woningcorporaties, een tweedaagse training ‘Onderhandelen met de CAO Woondiensten’ ontwikkeld. Bijzonder is hierbij, dat er met twee ondernemingsraden gewerkt gaat worden. In principe elk met een eigen trainer.

Voor de twee ondernemingsraden wordt de theorie gezamenlijk behandeld in de training. Bij
het leren onderhandelen wordt per OR met een eigen trainer gewerkt voor het optimale resultaat.
Twee ondernemingsraden kunnen zich gezamenlijk aanmelden voor de training, of afzonderlijk als OR (Het Cursushuis zoekt een geschikte partner).

Om zoveel mogelijk rendement uit de training te halen gaan we er vanuit dat de ondernemingsraad uit maximaal 7 personen bestaat.

Bij grotere ondernemingsraden kunnen we in overleg de opzet van het programma enigszins aanpassen.
Aan de hand van een korte checklist kunt u bepalen of het wel zinvol is om deze onderhandelingstraining te gaan volgen. Indien u in het geheel geen punten scoort of juist het maximale aantal punten, dan is het de vraag of dit aanbod voor u wel geschikt is.

Kijk voor meer informatie over de voorwaarden voor het aanbod voor deze tweedaagse training, een kosten voorbeeld met GBIO-bijdrage en het voorbeeld cursusprogramma .
U kunt een vrijblijvende afspraak maken met één van onze medewerkers Servaas Beunk of William Drenth.