Stappen voor instelling van de OR

De oprichting van een ondernemingsraad is geregeld in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR).

U vindt de belangrijkste informatie voor het instellen van de OR in de artikelen 2, 3, 4, 6 10, 11 en 12.
Voor degenen die de WOR in de Engelse taal willen lezen. 
 

Hieronder geven we de stappen weer die moeten worden gezet om een ondernemingsraad op te richten. We beperken ons tot de noodzakelijke stappen om tot een ondernemingraad te komen.

Daarnaast kan het erg nuttig zijn om de werknemers te informeren over taak en werkwijze van de OR.

 

 1. Voordat een ondernemingsraad kàn worden gekozen moet in een voorlopig reglement geregeld worden hoe de ondernemingsraad wordt gekozen. In een dergelijk reglement is ook de werkwijze van de OR geregeld.
   
  In dit voorbeeldreglement staan verschillende opties voor het inrichten van de verkiezingen.
  Kijk hier voor overwegingen bij deze keuzes.
  Hier vindt u een Word-bestand van een voorbeeldreglement, dat u kunt gebruiken om aan te passen aan uw eigen situatie.
   
 2. Vaak wordt hiervoor een voorbereidingscommissie ingesteld, samengesteld uit werknemers met eventueel vertegenwoordiger van de werkgever. De taak van deze commissie is om het voorlopig reglement vaststellen, de medewerkers te informeren en de verkiezingen te organiseren.
  Hier vindt u een voorbeeld van een taakomschrijving van een dergelijke commissie.
   
 3. De organisatie van de verkiezingen van de ondernemingsraad.
  Voor het organiseren van verkiezingen van de ondernemingsraad zijn in de WOR verplichte stappen en termijnen opgenomen.  .