Het besturen van de OR

2-daagse cursus: 10+11 december 2009


Toelichting
:
Als de routinematige taken , zoals het opstellen van een agenda, het maken van een verslag goed verlopen kan de OR de slag maken om zich zelf te ontwikkelen om daarmee de medezeggenschap een sprong te laten maken. Deze cursus is gericht op het ontwikkelen van de OR en de rol van het Dagelijks Bestuur daarbij.

Doelgroep:
Leden van het Dagelijks Bestuur die de OR voor zichzelf een rol zien in de verdere ontwikkeling van de OR en de OR-leden.

Doelstellingen:
De deelnemers:
 Hebben een visie op hun rol als ontwikkelaar van de OR.
 Kennen hun eigen stijl van leidinggeven.
 Hebben een beeld van de stijl die de OR(-leden) nodig
hebben.
 Zijn vaardiger in het aanpassen van de stijl, afhankelijk van
de situatie.
 Kennen verschillende mogelijkheden om de ontwikkeling van
de OR te bevorderen.
 Hebben een aantal van deze mogelijkheden concreet
uitgewerkt om in de eigen OR toe te passen.

Werkvormen:
Er zal vooral praktisch worden gewerkt met praktijkmodellen en worden geoefend. Theorie komt beperkt aan de orde.

Door: Gé Molenveld / Guus van der Laak

 

Meteen inschrijven? Klik hier.