De medezeggenschap in kleinere ondernemingen tot 50 medewerkers is apart geregeld. In kleinere ondernemingen moet er een Personeelsvertegenwoordiging (PVT) worden ingesteld.

Consultaat heeft voor de PVT een aparte website gemaakt.  Hier vindt u informatie over het instellen van een PVT en cursussen voor een PVT.

Klik hier voor deze website.