Gedragscodes en protocollen

 

Gedragscodes en protocollen

Toelichting:
Het voorkomen van ongewenst gedrag is op grond van de Arbowet een taak van de onderneming. Op grond van artikel 27, eerste lid, onderdeel d, heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht aangaande de regelingen op het gebied van arbeidsomstandigheden.
Voor een ondernemingsraad is het echter van belang om te weten of het vastgestelde beleid naar behoren wordt uitgevoerd: in de praktijk blijkt immers dat medewerkers die zich onheus bejegend voelen, regelmatig bij de ondernemingsraad aankloppen voor ondersteuning.
De ondernemingsraad zal echter niet het voortouw kunnen nemen naar aanleiding van individuele incidenten, maar kan wel ten aanzien van de uitvoering van het beleid een kritische gesprekspartner zijn.

Doelgroep:
OR-leden die actief willen optreden met als doelstelling een prettige en veilige werkplek voor iedere werknemer. Specifieke voorkennis is niet nodig.

Doelstellingen:
De deelnemers:
• Hebben kennis van het wettelijk kader rondom ongewenst

gedrag.
• Zijn op de hoogte van eventuele gedragscodes en/of

protocollen binnen de eigen onderneming of weten hoe ze via

het initiatiefrecht één en ander kunnen opstarten.
• Kennen de ins en outs van gewenst gedrag/integriteit binnen

de eigen organisatie en weten welke valkuilen er zijn.
• hebben kennis van de mogelijkheden tot monitoring en

beïnvloeding.

Werkvormen:
De dag heeft een interactief karakter: de theorie wordt afgewisseld met actieve opdrachten voor de deelnemers. Om het thema maximaal uit te kunnen diepen zal er gewerkt worden met een huiswerkopdracht. Er is een cursusmap met relevante naslaginformatie.

 

Door: Janny Kamp

 

Meteen inschrijven? Klik hier.