GBIO bijdrageregeling 2012

De bijdrage voor cursussen gaat per 1 januari 2012 omhoog van

€ 400,00 naar € 520,00 per dagdeel. Dat is ongeacht het aantal OR-leden. De bijdrage voor de accommodatie komt te vervallen.

Ook voor de ondernemingsraad verandert er iets: hij wordt zelf verantwoordelijk voor een juiste registratie bij het GBIO! Hiervoor krijgt de ondernemingsraad toegang tot het nieuwe registratiesyteem van het GBIO: Mezzo.

De hoofdlijnen van de nieuwe regeling
De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een bijdrage van het GBIO worden soepeler.

De verplichte startcursus van twee dagen aan het begin van een zittingsperiode komt te vervallen. Nu komt ook een cursus van een dag en ook een dagdeel in het begin van de zittingsperiode voor een bijdrage van het GBIO in aanmerking.

Voor OR-en is het nu erg aantrekkelijk om in eigen huis een kortdurende cursus op maat te volgen.

Veel OR-en hebben af en toe behoefte aan een korte intensieve inhoudelijke cursus. Het Cursushuis speelt hier op in door voor een groot aantal onderwerpen cursussen van een dag of als u dat wilt een dagdeel te organiseren.

De bijdrage voor de zogenaamde open inschrijvingscursussen geldt per 1 januari 2012 ook voor cursussen van één dag, nu is dat alleen voor cursussen van twee dagen.

Naast de groepscoaching komt individuele coaching per 1 januari 2012 ook in aanmerking voor een bijdrage van het GBIO. De mogelijkheid voor OR-leden om zich te ontwikkelen in hun OR-werk. De bijdrage hiervoor is € 70,00 per sessie.

Deze nieuwe voorwaarden maken het mogelijk om verschillende opleidingsvormen beter te combineren in een scholingsplan.
Het Cursushuis heeft zich gespecialiseerd in het samen met de OR maken van scholingsplannen waarin we scholingsactiviteiten uitwerken voor de gehele OR, commissies, het DB en individuele OR-leden.

 

Lees hier de volledige brochure GBIO Bijdragevoorwaarden 2012.