Even kennismaken?

Bij Consultaat werken trainers en adviseurs met verschillende achtergronden, specialisaties en stijl.

Eén ding bindt echter iedereen die voor Consultaat actief is: ze worden allemaal enthousiast als ze het over medezeggenschap hebben.

 

De trainers/adviseurs van Consultaat:

 

Gé Molenveld
 

Deskundigheden:

 • Sociaal beleid

 • Complexe reorganisaties

 • Bedrijfsvoering

 

Persoonlijk

Ruim 30 jaar werkzaam als trainer en adviseur in de  medezeggenschap. Betrokken, gemotiveerd, degelijk en met humor.

 •  

Scholing:

Maatwerk- en open inschrijvinstrainingen o.a.: arbeidsomstandigheden, reorganisatie en financieel beleid. 

 

Advies:

 • Minkels is een bedrijf dat gespecialiseerd is in het inrichten van datacenters en computerruimtes. De OR kreeg van de directie onder geheimhouding een adviesaanvraag m.b.t. het voornemen haar aandelen te verkopen aan een grote multinational. Deze overname zou Minkels meer internationale groeikansen bieden. De OR vroeg ondersteuning bij de beoordeling van de adviesaanvraag en bij het overleg met de directie hierover.

 • Een gemeentelijke dienst stadstoezicht wordt verzelfstandigd met de bedoeling op termijn naar de markt te worden over gedragen. De arbeidsvoorwaarden moeten daarvoor “marktconform”  worden. De OR vraagt te ondersteunen bij het beoordelen van de plannen  en bij het uitstippelen van een strategie om zowel op directie- als op politiek niveau invloed uit te oefenen.

 • Een zorginstelling moet bezuinigen. De OR wil niet op de plannen van de directie wachten maar zelf het initiatief nemen om plannen te ontwikkelen die de kwaliteit van de zorg op niveau houden en zo min moegelijk nadelige gevolgen voor medewerkers hebben.  De OR vraagt  te ondersteunen bij het ontwikkelen van de plannen. 

Contact via e-mail, telefoon: 06 229 503 44

 

William Drenth
 

Deskundigheden:

 • Reorganisatie en fusie

 • Arbeidsvoorwaardenoverleg

 • Arbeidsomstandighedenbeleid

 

CV:

 • Pedagogische Academie

 • Universitair Onderwijskunde

 • Informatica gezondheidszorg

 • Management HBO

 • Leergang Arbeidsrecht

 • Lid centrale medezeggenschap HBO

 • Erkend door het RMZO register

 

Opdrachten:

 • Bij een internationaal bekend onderzoeksinstituut moet ook worden bezuinigd. Samen met de OR is de analyse gemaakt waar en hoe de bezuinigingen konden worden doorgevoerd.

 • Regelmatig worden ondernemingsraden van organisaties waarvoor geen CAO van toepassing is ondersteund. Een importeur van electronica, een kantoor van accountants en belastingadvieseurs, een kantoor van advocaten, informatica- en softwarespecialisten etc.

 • Het ontwikkelen en uitvoeren van een cursusaanbod voor een platform van ondernemingsraden.

 • Het voor de COR van een multinational ontwikkelen van opleidingen voor alle medezeggenschapsorganen binnen het concern. 

 • Een sociaal plan opstellen na overname van het bedrijf in een sector waarvoor geen CAO geldt.

 • Samenwerkingsverbanden en fusies in de zorg komen veelvuldig voor. Samen met de OR maken we de strategische analyse over de noodzaak van de fusie en de gevolgen voor het personeel.

Contact via e-mail, telefoon: 06 244 670 24

 

Guus van der Laak
 

Deskundigheden:

 • Sociale vaardigheden

 • Assertiviteit

 • Achterbancommunicatie

 • Adviestrajecten

 • Financiën

 • Wet op de Ondernemingsraden

 • Inzetbaar als (tijdelijk) Ambtelijk secretaris

 • ICT, websiteontwikkeling

 

CV:

 • Opleiding MBO+

 • Management Opleiding HBO

 • Projectmanagement

 • Secretaris OR

 • Voorzitter OR

 • Fractielid lokale politiek

 • Publicaties in OR-vakbladen

 

Opdrachten:

 • Ontvlechting van onderneming in onderzoeks- en productiebedrijf. Om strategische redenen en onder dreiging van een faillissement wordt de onderneming gesplitst in een risicovol ontwikkelingsbedrijf dat zijn vleugels uit moet gaan slaan in een concurrente omgeving en een gestroomlijnd productiebedrijf. Gevraagd wordt de plannen te beoordelen, de OR in strategische zin te begeleiden en in de onderhandelingen met de bestuurder  – grootaandeelhouder te ondersteunen. 

 • Strategische heroriëntatie van een facilitair bedrijf. Het facilitair bedrijf van een grote multinational in de financiële dienstverlening  wordt omgebouwd van een uitvoerende naar een beleidsmatige en regievoerende onderneming. De strategische verandering gaat gepaard met een omvangrijke personele reorganisatie. Gevraagd wordt de adviesaanvragen hierover te behandelen.

 • Fusie van twee bedrijven die opereren op dezelfde markt. Gevraagd werd om de plannen (personele gevolgen en herstructurering) te beoordelen, de OR te adviseren en helpen bij de aanpak. Daarnaast geassisteerd bij het tot stand komen van het Sociaal Plan. Daar bovenop het mede schrijven/formuleren van de vragen en het uiteindelijke advies.

Contact via e-mail, telefoon: 06 55162647

 

 

 

Netwerk

Naast deze trainers/adviseurs, beschikt Consultaat over een groot netwerk van deskundigen.
 Zoals pensioendeskundigen, juristen en fiscalisten.

 

http://ondernemingsraad.uwpagina.nl