Een link maken naar een artikel op deze website

Een link maken naar een artikel op deze website (Joomla link)

  1. Klik in de knoppenbalk op alt een venster opent met 3 tabbladen en de structuur van teksten en menu's op de website


     

  2. Klik op het 'plus'-teken voor 'Content'. Nu worden de rubrieken van de website getoond. Klik op de plus-tekens voor de rubrieken totdat de titels van artikelen zichtbaar worden.
  3. Zoek het gewenste artikel op en klik op de titel. Link-informatie verschijnt nu aan de onderkant van het venster
  4. KLik op OK. Het venster sluit, de link is gemaakt