Workshop Duurzame inzetbaarheid

Goede inzetbaarheid van medewerkers is een onderwerp, dat steeds meer aandacht krijgt.

Het gaat dan om ervoor te zorgen, dat medewerkers zodanig zijn toegerust dat ze gedurende hun loopbaan dáár ingezet kunnen worden waar dat voor de organisatie het beste is en passend voor de medewerker.

 

De onderneming moet zich aan kunnen passen aan de steeds wisselende behoefte om werk en privé te combineren. Medewerkers moeten steeds breder inzetbaar zijn en zich aan kunnen passen aan de veranderende eisen van de onderneming. Dat vraagt een aanpak gericht op organisatorische veranderingen en op aanpassingen in het personeelsbeleid.  

De ondernemingsraad heeft veel mogelijkheden het beleid ten aanzien van duurzame inzetbaarheid te beïnvloeden.

Het is een zaak van lange adem en voor de commissie sociaal beleid of de OR een mooi onderwerp om een strategie voor de langere termijn op uit te zetten.

Duurzame inzetbaarheid is voor de OR een geschikt onderwerp om zich mee te profileren en om pro-actief aan te pakken.

 

In deze workshop leert u onder andere wat duurzame inzetbaarheid in de praktijk kan betekenen hoe u dit onderwerp binnen uw organisatie op de agenda kunt krijgen.