De klokkenluidersregeling

Per 1 juli 2016 is een klokkenluidersregeling verplicht.

 

Vanaf 1 juli 2016 is elke organisatie met 50 of meer werknemers verplicht om een interne meldregeling voor misstanden te hebben. Deze zogenoemde klokkenluidersregeling geeft werknemers de mogelijkheid om melding te maken van (mogelijke) misstanden in de organisatie. Een misstand zoals in deze wet genoemd zijn:

  • Schendingen van het recht;
  • Gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid van personen, of van het milieu;
  • Gevaar het goed functioneren van een overheidsorganisatie of bedrijf als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen.

 

In de meldregeling moeten in elk geval de volgende zaken zijn geregeld:

  1. De wijze waarop met de interne melding wordt omgegaan;
  2. Een omschrijving van wat als een misstand moet worden beschouwd;
  3. De functionaris(sen) waarbij het vermoeden van een misstand kan worden gemeld;
  4. De verplichting de melding vertrouwelijk te behandelen (als de werknemer daarom heeft verzocht);
  5. De mogelijkheid van de werknemer om een adviseur vertrouwelijk te raadplegen over het vermoeden van een misstand.

De werkgever is verplicht de werknemers te informeren over de gelden de procedure en geeft daarbij ook aan op welke wijze de rechtsbescherming van de werknemer die de melding doet is geregeld en onder welke omstandigheden een melding van het vermoeden van een misstand buiten de organisatie kan worden gemeld.  

 

Instemmingsrecht voor de OR

De procedure die de werkgever moet opstellen valt onder het instemmingsrecht artikel 27 van de OR.