Cursus Voorzitter en secretaris

Toelichting:
Als lid van het Dagelijks Bestuur (DB) heb je extra taken en zijn de verwachtingen van anderen daarover hoog. De zaken die je goed in de vingers moet hebben komen deze dag aan de orde. We volgen het proces van de informatie die binnenkomt, de besluitvorming daarover in de OR en de voorbereiding op het overleg met de bestuurder op verschillende manieren en in zijn geheel.

Doelgroep:
Deze dag is bedoeld voor leden van het Dagelijks Bestuur die de basisvaardigheden goed in de vingers willen krijgen.

Doelstellingen:
De deelnemers:
• Weten welke taken bij het DB horen.

• Kennen het proces van binnenkomende informatie tot en met de

   afhandeling daarvan.

• Kunnen de verschillende stappen in dat proces, van informatie

   verwerken, taken verdelen, besluitvorming structureren,

   besluiten uitvoeren en besluiten en acties volgen en evalueren

   vormgeven.

• Zijn vaardiger in een aantal van de hiervoor genoemde

   stappen.

Werkvormen:
De nadruk zal tijdens deze dag liggen op het oefenen van de belangrijkste taken van het DB. Waar nodig wordt informatie en instructie gegeven.

Meer weten? Neem contact op.