Cursus sociaal plan

Toelichting:
Bij reorganisaties, vermindering van arbeidsplaatsen en fusies hoort een sociaal plan te worden afgesloten. Hierin staan de rechten en plichten van de werkgever en werknemers. Wat een goed sociaal plan is, is sterk afhankelijk van de situatie van het bedrijf en het personeel. Is inkomen of geld het belangrijkste voor het personeel?

Doelgroep:
Ondernemingsraden die bij een reorganisatie zelf een sociaal plan gaan opstellen of die het sociaal plan zoals afgesloten via de vakbonden willen beïnvloeden.

Doelstellingen:
De deelnemers kennen na afloop:
• De gebruikelijke opbouw van een sociaal plan.
• De positie van de OR bij het vaststellen van het sociaal plan.
• De onderliggende keuzes bij het maken van een sociaal plan.

Werkvormen:
In een presentatie zal de positie van de OR in de besluitvorming van het sociaal plan worden toegelicht. In een debat opdracht worden de principiële keuzes aan de orde gesteld. Er worden voorbeelden van de verschillende onderdelen van een sociaal plan besproken.

 

Meer weten? Neem contact op met ons.