Cursus sociaal beleid

Toelichting:
Personeelsbeleid krijgt weer meer aandacht omdat de arbeidsmarkt maar ook de ontwikkeling van nieuwe processen en technieken daarom vraagt. Een kans en noodzaak voor ondernemingsraden om zich intensief en structureel met dit beleidsterrein bezig te houden.
Aandacht zal worden gegeven aan strategisch personeelsbeleid, instrumenten van personeelsbeleid en hun samenhang, de mogelijkheden van de OR om het personeelsbeleid te volgen , controleren en te beïnvloeden.

Doelgroep:
OR-leden die zich actief bezig willen houden met de verder ontwikkeling van het personeelsbeleid in hun onderneming.

Doelstellingen:
De deelnemers:

 • Weten wat strategisch personeelsbeleid is en kunnen dit
  vertalen naar de uitvoering van het personeelsbeleid.
 • Kennen om de samenhang tussen de toepassing van
  instrumenten van personeelsbeleid te bevorderen en kunnen op basis daarvan voorstellen van de bestuurder beoordelen.
 • Weten hoe ze het personeelsbeleid structureel kunnen
  volgen en controleren en hebben daar instrumenten voor.
 • Hebben een oordeel over het gevoerde personeelsbeleid van de eigen onderneming.
 • Hebben op basis daarvan een plan op hoofdlijnen dat in de
  OR kan worden besproken en dat erop is gericht het beleid in de eigen organisatie te beïnvloeden.

Werkvormen:
Er wordt vooral gewerkt aan praktische zaken waar de deelnemers na de cursus in de eigen OR mee aan de slag kunnen. Dit wordt afgewisseld met inhoudelijke inleidingen en instructies.

 

Meer weten? Neem contact op met ons.