Cursus OR en ziekteverzuim

Toelichting:
Sinds het van kracht zijn van de Wet Verbetering Poortwachter staat verzuimbeleid nóg hoger op de prioriteitenlijst van ondernemingen. Ziekteverzuim leidt niet alleen tot een hoge kostenpost, het heeft ook negatieve gevolgen voor collegialiteit en sfeer.
De ondernemer is verplicht tot het voeren van ziekteverzuimbeleid en voor de OR is het van belang te weten aan welke voorwaarden een verzuimbeleid moet voldoen.
En verder: wordt het beleid ook naar behoren uitgevoerd en wat zijn de beïnvloedingsmogelijkheden van de OR?
Deze zaken komen uitgebreid aan bod op deze themadag.

Doelgroep:
OR-leden die actief aan de slag willen om een goed verzuimbeleid in de eigen organisatie te stimuleren. Specifieke voorkennis is niet nodig.

Doelstellingen:
De deelnemers:

  • Hebben kennis van de Wet Verbetering Poortwachter.
  • Zijn op de hoogte van het verzuimbeleid van de eigen organisatie en de huidige uitvoering daarvan.
  • Kennen de kernproblemen van ziekteverzuim in hun eigen organisatie.
  • Hebben kennis van de mogelijkheden tot beïnvloeding

Werkvormen:
De dag heeft een interactief karakter: er is zowel sprake van kennisoverdracht als van denken en werken vanuit het ‘eigen’ verzuimbeleid. Om het thema maximaal uit te kunnen diepen zal er gewerkt worden met een huiswerkopdracht. Er is een cursusmap met relevante naslaginformatie. 

Meteen inschrijven? Meld je hier aan!